รางวัลที่ได้รับ
28/02/2014
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556
 
04/01/2014
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ได้รับรางวัลยอดขายสูงสุด ประจำปี 2556
 
04/01/2014
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ได้รับรางวัลยอดขายสูงสุด ประจำปี 2556
 
04/01/2014
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ได้รับรางวัลยอดขายสูงสุด ประจำปี 2556
 
04/01/2014
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ได้รับรางวัลยอดขายสูงสุด ประจำปี 2556
 
04/01/2014
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ได้รับรางวัลยอดขายสูงสุด ประจำปี 2556