ประวัติบริษัท
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยคุณอนันต์ และคุณสุจิตรา วงศ์สุรพิเชษฐ์ ด้วยระยะเวลากว่า 55 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาและก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทแนวหน้า และได้ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผ้าแบบครบวงจรตั้งแต่ การถักทอ การย้อม และผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อส่งสินค้าออกไปยังตลาดทั่วโลกตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 4,000 คน จาก 7 สาขาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออก มีกำลังการผลิต 13 ล้านตัวต่อปี และสร้างรายได้มากกว่า 83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 2,600 ล้านบาท
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้นำมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (ISO9001) ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อปี พ.ศ.2542 และ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ISO14001 และ OHSAS18001) ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อปี พ.ศ.2551 และการปฎิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน จากวันนั้นสู่วันนี้บริษัทมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการวางรากฐานที่ทำให้เกิดความมั่นคงและความยั่งยืนของพนักงาน ลูกค้า บริษัท พร้อมทั้งการแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสืบต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
บริษัททองไทยการทอ และ บริษัทในเครือ 6 แห่ง ได้แก่
กลุ่มธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ( 5 สาขา )
1. บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
2. บริษัท วีเอเอส การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท ไททัน สปอร์ตแวร์ จำกัด
4. บริษัท เมก้าลาว จำกัด (ประเทศลาว)
5. บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (ประเทศพม่า)
กลุ่มธุรกิจถักทอ-ย้อมผ้า ( 2 สาขา )
6. บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (อ.สามพราน)
7. บริษัท วิชั่นเท็กซ์ จำกัด