หน้าหลักร่วมงานกับเรา
สมัครงาน ติดต่อฝ่ายบุคคล
ฝ่ายบุคคล
โทร. 024310050 ต่อ 1904
วิธีสมัครงาน
1. สมัครงานผ่าน Website ของบริษัท
2. ส่งประวัติสมัครงานได้โดยตรงที่
ร่วมงานกับเรา
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการเติบโตทางด้านธุรกิจ และมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น จึงได้เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสนใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน ที่จะเติบโตและพร้อมก้าวหน้าไปกับบริษัทฯ ดังนี้
สวัสดิการของบริษัท
1. มีรถรับ-ส่ง / ชุดฟอร์มพนักงาน
2. โบนัส / ปรับขึ้นเงินเดือน ของพนักงานรายเดือนประจำปี
3. เบี้ยขยัน ของพนักงานรายวัน
4. เงินปีใหม่ / ควบคุมราคาอาหารแบบประหยัด / น้ำดื่มฟรี
5. เงินรางวัลประสิทธิภาพ ของฝ่ายผลิต
6. เงินรางวัลต่างๆ เช่น ข้อเสนอแนะ , 6ส.
7. ทุนการศึกษาบุตร 1,500 บาทต่อคน(บุตร) ต่อภาคเรียน
8. เงินรางวัลอายุงาน (ทองคำ)
9. เงินช่วยเหลืองานศพญาติพนักงาน / เงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของพนักงาน
10. ประกันสังคม / ห้องพยาบาล / ยาสามัญทั่วไป
11. มีนโยบายการฝึกอบรมและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่พนักงานทุกระดับ
ตำแหน่งงานว่างล่าสุด